Info          Trailer          Tentoonstellingen          Foto’s          Soundtrack          Film          ContactContact


Daniel Yanik
Augsburger Weg 14
33102 Paderborn

daniel_yanik [at] gmx.deSimon Schulz
Mittelstraße 103
32657 Lemgo

simonpetrusschulz [at] googlemail.com

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Inhoud

De auteur is niet aansprakelijk voor de actualtiteit, juistheid, compleetheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsstelling voor schade, die wordt veroorzaakt door de verstrekte informatie, het niet volledig zijn of niet geheel juist zijn van deze informatie, wordt derhalve afgewezen. De informatie en inhoud van deze website is niet bindend en zonder verplichtingen. De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.


2. Aansprakelijkheid voor links

De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites, die doorlinken naar onze website of voor de inhoud van websites , waarnaar vanaf onze website kan worden doorgelinkt.


3. Copyright

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.


4. Bescherming persoonsgegevens

Alle door gebruikers van deze site ingevoerde persoonlijke of zakelijke informatie, bij inschrijvingen of via ons kontaktformulier, telefonisch of mondeling, is geschied op vrijwillige basis. Het gebruik van op onze site aanwezige adressen, emailadressen, telefoon – of faxnummers voor marketingdoeleinden is verboden, evenals het daarheen verzenden van ongewenste spam of reklamemateriaal.

5. Juridische geldigheid van deze discalimer.

Deze disclaimer dient tevens te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublikatie van waaruit u werd doorverwezen of werd doorgelinkt. Indien delen hiervan, of de gebruikte terminologie in juridische zin niet volledig correct zijn weergegeven, geldt niettemin de intentie van al hetgeen in deze disclaimer is opgenomen.

Deutsch   |   English   |   Nederlands